Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Vesti sa sajta

Operativno obaveštenje - Produženje roka važenja lekarskih uverenja klase 2 i LAPL

Petak, 27.03.2020.
Operativno obaveštenje  - Produženje roka važenja lekarskih uverenja klase 2 i LAPL

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 26. marta 2020.godine povodom novonastale situacije u vezi virusa COVID-2019, i u skladu sa odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije, izdao Operativno obaveštenje br. 6/2-03-0008/2020-0058, u pogledu produžavanja roka važenja lekarsnih uverenja klase 2 i LAPL dozvola.

Operativno obaveštenje u možete pogledati na sledećem linku - OAM

 

Nazad na ostale vesti