Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Operativno obaveštenje - produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja i vazduhoplovnih dispečera

Četvrtak, 19.03.2020.
Operativno obaveštenje - produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja i vazduhoplovnih dispečera

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 19. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje, u skladu sa odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije u pogledu produžavanja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja i vazduhoplovnih dispečera, u vezi sa novonastalom situacijom u vezi virusa COVID-2019.

Operativno obaveštenje na srpskom jeziku možete pogledati na sledećem linku.

Operativno obaveštenje na engleskom jeziku možete pogledati na sledećem linku


Nazad na ostale vesti