Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Saopštenje NOTAM

Četvrtak, 19.03.2020.
Saopštenje NOTAM

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 19. marta 2020. godine podneo je zahtev za objavljivanje novog hitnog vazduhoplovnog obaveštenja – NOTAM br 4/1.06-0004/2020-0011, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, kojim se zabranjuje sletanje i poletanje na aerodrome u Republici Srbiji, svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, u cilju zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije.

Ova zabrana se ne primenjuje na letove za prevoz robe i pošte, traganje i spasavanje, letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe, hitan medicinski prevoz, tehničko sletanje i pozicioniranje vazduhoplova upisanih u Registar vazduhoplova Republike Srbije, sletanje vazduhoplova u slučaju nužde, državne vazduhoplove i letove posebne namene. 

Odlukom ministra nadležnog za poslove saobraćaja, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti i drugi izuzeci. 

Operateru koji je započeo let pre stupanja na snagu ove uredbe, a sleteo je pre ili posle stupanja na snagu ove uredbe na određeni aerodrom, omogućiće se povratak na matični, odnosno polazni aerodrom. 


Nazad na ostale vesti