Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Bezbednosna naredba

Četvrtak, 19.03.2020.
Bezbednosna naredba

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 19. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu broj 02/2020, koja se odnosi na operatere koji obavljaju javni avio-prevoz iz oblasti sa visokim rizikom od širenja virusa  Covid-19.
 
Razlog izdavanja Bezbednosne naredbe je umanjenje rizika od moguće zaraze putnika virusom Covid-19 koje može da nastane usled korišćenja vazduhoplova na letovima koji se obavljaju na aerodromima koji se nalaze u oblastima sa visokim rizikom od širenja virusa Covid-19. 
 
Operateri su dužni da obezbede čišćenje i potpunu dezinfekciju vazduhoplova sredstvom za dezinfekciju primerenim za dezinfekciju vazduhoplova, nakon svakog leta koji je sa aerodroma koji se nalazi u oblasti visokog rizika od zaraze virusom Covid-19. 
 
Operateri mogu da primene i drugu frekvenciju dezinfikovanja vazduhoplova nakon izvršene procene rizika koja mora da uzme u obzir i operativne činjenice kao i vreme dejstva dezinfekcionog sredstva koje je operater koristio u postupku dezinfekcije vazduhoplova. Operateri su dužni da obezbede potpuno čišćenje i dezinfekciju vazduhoplova najkasnije 24 sata od trenutka kada je vazduhoplov poleteo sa aerodroma koji se nalazi u oblasti visokog rizika od zaraze virusom Covid-19. 
 
Operateri vazduhoplova su dužni da opreme svaki vazduhoplov jednim ili više kompleta zaštitne opreme (Universal Precaution Kit). Navedena oprema se koristi kako bi se zaštitili članovi posade koji su bili u kontaktu sa potencijalno zaraženim putnicima virusom Covid-19 i koji su učestvovali u čišćenju sadržaja koji su bili izloženi virusu. 
 
Bezbednosnu naredbu možete pogledati klikom na link.
 

Nazad na ostale vesti