Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vesti sa sajta

Bezbednosna naredba

Utorak, 17.03.2020.
Bezbednosna naredba

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće operatere koji obavljaju međunarodni vanredni javni avio-prevoz, strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni javni avio-prevoz za Republiku Srbiju, kao i na domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-saobraćaju.

Razlog izdavanja Bezbednosne naredbe je sprečavanje pojave, širenje i suzbijanje virusa COVID-19 i zaštite stanovništva usled ulaska stranih državljana na teritoriju Republike Srbije korišćenjem vazduhoplova domaćih i stranih operatera koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz ili nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu za Republiku Srbiju. 

U skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 zaraznom bolešću, navedeni operateri dužni su da spisak putnika koje su prihvatili na prevoz, sa podacima o državljanstvu navedenim u putnoj ispravi, proslede Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, operateru aerodroma odredišta, jedinicama granične policije i graničnoj sanitarnoj inspekciji na aerodromu u Republici Srbiji koji je mesto odredišta i Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd na sledeće e-mail adrese:

flight-permissions@cad.gov.rs 

flight.coordinator@beg.aero

operations@nis-airport.com

office@nis-airport.com

sgp.dsbeograd@mup.gov.rs

nenad.lukic@mup.gov.rs

vladimir.petrovic@mup.gov.rs

zoran.nikolic@zdravlje.gov.rs

mirjana.veljkovic@zdravlje.gov.rs 

absanitarnainspekcija@gmail.com

flight.planing@smatsa.com

Bezbednosnu naredbu izdatu od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije možete detaljnije pogledati na linku.


Nazad na ostale vesti