Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Vesti sa sajta

Specijalni sastanak generalnih direktora civilnih vazduhoplovstava

Sreda, 07.09.2005.
Na nedavno završenom Specijalnom sastanku generalnih direktora civilnih  vazduhoplovstava zemalja članica Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva ( EKAK) koji je održan u Sinaji u Rumuniji, kojem je prisustvovao i generalni direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore Budimir Šaranović, prioritetno su razmatrana pitanja vazduhoplovne sigurnosti, nakon nekoliko udesa koji su se dogodili tokom avgusta meseca. Tom prilikom je potvrđena opredeljenost svih zemalja članica za podizanje nivoa sigurnosti civilnog  vazduhoplovstva u Evropi i usvojen je  poseban  Akcioni plan za njegovo  unapređenje. 
 
U okviru Akcionog plana, koji su sve zemlje učesnice uključujući i predstavnike Evropske Komisije i međunarodnih vazduhoplovnih organizacija jednoglasno usvojile, predviđeno je da nadležne vazduhoplovne vlasti u zemljama članicama povećaju kontrolu prevozilaca  kako bi se obezbedila  potpuna saglasnost sa postojećim standardima i procedurama u oblasti sigurnosti i obezbedila transparentnost i prethodna informisanost putnika o  identitetu aviokompanije koju koriste. 
 
Takođe, inicirano je uspostavljanje zajedničkih obavezujućih kritetijuma na osnovu kojih će se uvoditi zabrane letova  kompanijama koje ne ispunjavaju propisane mere sigurnosti.
 
Cilj usvojenih mera je stalno podizanje nivoa sigurnosti i bezbednosti vazdušnog saobraćaja i unapređenje  razmene informacija između vazduhoplovnih  vlasti, pre izdavanja odobrenja za letove u zemljama EKAK-a. 
 
Generalni direktori su se obavezali na primenu  ovog Akcionog plana  pre kraja godine i podržali već započete ativnosti Evropske komisije u pravcu realizacije nekih od predloženih mera, koji će rezultirati usvajanjem nove regulative u okviru zakonodavnog procesa Evropske Unije. 
 

Dogovoreno je i da zemlje EKAK-a preduzmu inicijativu u okviru Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (IKAO) za obezbeđenje najvišeg nivoa sigurnosti  vazduhoplovstva u svetu i promovisanje usvojenog pristupa u tom pravcu . “ 


Nazad na ostale vesti