Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta

Salzburg, 5. maj 2006. godine

Petak, 05.05.2006.
Na marginama Evropskog vazduhoplovnog samita održanog u Salzburgu 5. maja 2006. godine potpisan je Sporazumom sa Evropskom zajednicom o određenim aspektima vazdušnog saobraćaja. Tim sporazumom se menjaju pojedine odredbe bilateralnih ugovora zaključenih sa zemljama Evropske unije, radi njihovog usaglašavanja sa zakonodavstvom EZ i pojedinim presudama Evropskog suda pravde. NJegovom primenom, odmah nakon potpisivanja, avioprevoziocima EZ će se garantovati jednak pristup tržištu na linijama i destinacijama i trećih zemalja.
 
Zaključivanjem ovog sporazuma stvoreni se preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog evropskog vazduhoplovnog tržišta i početna je faza u procesu formiranja jedinstvenog evropskog neba. Sporazum ne utiče na jednakost prava i obaveza između avio-prevozilaca zajednice i avio-prevozilaca trećih zemalja  obzirom da ostaju nepromenjene odredbe bilateralnih ugovora o broju frekvencija, kapacitetima ili drugim ugovorenim saobraćajnim pravima. 

Nazad na ostale vesti