Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

 1. ADR - INS - prvi kvartal;
 2. ADR - INS - drugi kvartal;
 3. ADR - INS - treći kvartal;
 4. ADR - INS - četvrti kvartal;
 5. ATM - ATCO - MET - AIS - Plan inspekcijskog nadzora;
 6. AVSEC - Plan inspekcijskog nadzora;
 7. CNS - Plan inspekcijskog nadzora; 
 8. MEDICAL - Plan inspekcijskog nadzora;
 9. OPS - Plan inspekcijskog nadzora;
 10. OVO - Plan inspekcijskog nadzora;
 11. SAR - Plan inspekcijskog nadzora;
 12. ZPP - Plan inspekcijskog nadzora.