Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

  1. ADR - INS - Plan inspekcijskog nadzora;
  2. ATM - ATCO - MET - AIS - Plan inspekcijskog nadzora;
  3. AVSEC - Plan inspekcijskog nadzora;
  4. CNS - Plan inspekcijskog nadzora; 
  5. MEDICAL - Plan inspekcijskog nadzora;
  6. OPS - Plan inspekcijskog nadzora;
  7. OVO - Plan inspekcijskog nadzora;
  8. SAR - Plan inspekcijskog nadzora;
  9. ZPP - Plan inspekcijskog nadzora.