Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
U Republici Srbiji vode se Registar vazduhoplova Republike Srbije i Evidencija vazduhoplova Republike Srbije. U Registar vazduhoplova se upisuju sve kategorije vazduhoplova, izuzev ultralakih vazduhoplova, amaterski građenih vazduhoplova i bespilotnih vazduhoplova, koji se upisuju u Evidenciju vazduhoplova.
Registar vazduhoplova i Evidencija vazduhoplova su javne knjige koje vodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva i procedure koje se odnose na Registar vazduhoplova su u skladu sa ZVS.

  1. CAD-AIR-OB-U001 - Zahtev za rezervaciju registarske oznake;
  2. CAD-AIR-OB-U002 - Zahtev za upis vazduhoplova u Registar ili Evidenciju;
  3. CAD-AIR-OB-U003- Zahtev za upis bespilotnih letelica u Evidenciju vazduhoplova;
  4. CAD-AIR-OB-U004 - Zahtev za brisanje podataka u Registru ili Evidenciji vazduhoplova;
  5. CAD-AIR-OB-U005 - Zahtev za promenu podataka u Registru ili Evidenciji vazduhoplova;
  6. CAD-AIR-OB-U006 - Zahtev za izdavanje Izvoda iz Registra vazduhoplova ili Evidencije vazduhoplova;
  7. CAD-AIR-OB-U038 - Zahtev za izdavanje prethodne saglasnosti radi upisa stranog fizičkog ili pravnog lica u vlasničko-korisnički list Registra vazduhoplova.