Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Ime i prezime Broj sertifikata E-mail Vrsta Važi do Prava
Ime i prezime Broj sertifikata E-mail Vrsta Važi do Prava
Skraćenice
FE(A) Ispitivač u letu – Avion ATPL(A) Dozvola transportnog pilota – Avion
FE(H) Ispitivač u letu – Helikopter PPL(A) Dozvola privatnog pilota – Avion
CRE(A) Ispitivač na klasi – Avion CPL(A) Dozvola profesionalnog pilota – Avion
IRE(A) Ispitivač za instrumentalno letenje – Avion IR(A) Instrumentalno ovlašćenje – Avion
FIE(A) Ispitivač instruktora letenja – Avion ATPL(H) Dozvola transportnog pilota – Helikopter
TRE(A) Ispitivač na tipu – Avion PPL(H) Dozvola privatnog pilota – Helikopter
SFE(A) Ispitivač na uređaju za simulirano letenje – Avion CPL(H) Dozvola profesionalnog pilota – Helikopter
TRE(H) Ispitivač na tipu – Helikopter IR(H) Instrumentalno ovlašćenje – Helikopter
IRE(H) Ispitivač za instrumentalno letenje – Helikopter LST Praktični ispit za sticanje dozvole
FIE(H) Ispitivač instruktora letenja – Helikopter LPC Provere stručnosti
SFE(H) Ispitivač na uređaju za simulirano letenje – Helikopter AoC Procena osposoblјenosti
SPL Dozvola pilota jedrilice LAPL(S) Dozvola pilota lakih vazduhoplova (jedrilica)
E Ispitivač FE(S) Ispitivač za sticanje dozvola, ovlašćenja i autorizacija jedrilice
FIE(S) Ovlašćenje instruktora jedriličarstva TMG Ovlašćenje za letenje na motornoj jedrilici
Pg Paraglajder PgPL Dozvola pilota paraglajdera
E(Pg) Ispitivač za sticanje dozvola i ovlašćenja pilota paraglajdera I(Pg) Ovlašćenje instruktora paraglajdinga
TPg Tandem paraglajder PPg Motorni paraglajder
P Padobran E(P) Ispitivač za sticanje dozvola, ovlašćenja i autorizacija padobranaca
I(P) Ovlašćenje instruktora padobranstva R Paker padobrana
ДЦВ
CAD
Direktorat Civilnog Vazduhoplovstva Republike Srbije