Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
 1. DCV-PEL-OB- N 101 (DTO) - Izjava o osposobljenosti deklarisane organizacije za obuku (DTO);
 2. DCV-PEL-OB- N 103 (DTO) - Provera usaglašenosti izjave deklarisane organizacije za obuku (DTO);
 3. Evidencija Deklarisanih organizacija za obuku (DTO).

(A) Deklarisana organizacija za obuku (DTO) je ovlašćena da sprovodi sledeće obuke, pod uslovom da je podnela izjavu u skladu sa DTO.GEN.115 :
 
1. za avione : 
 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (avion) - LAPL(A) i dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A));
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (avion) - LAPL(A) i dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A));
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za letenje na klasi jednomotornih klipnih aviona (kopno) - SEP(land), jednomotornih klipnih aviona (voda) - SEP(sea) i motornih jedrilica - TMG;
 • Obuku za sticanje dodatnih ovlašćenja: noćno letenje, akrobatsko letenje, letenje u planinskim predelima, vuča jedrilica i transparenata
2. za helikoptere :
 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (helikopter) - LAPL(H) i dozvolu privatnog pilota helikoptera (PPL(H)); 
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (helikopter) - LAPL(H) i dozvolu privatnog pilota helikoptera (PPL(H)); 
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu jednomotornog helikoptera sa maksimalno sertifikovanih pet sedišta; 
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za noćno letenje.
3. za jedrilice :
 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (jedrilica) - LAPL(S) i dozvolu pilota jedrilice (SPL); 
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (jedrilica) - LAPL(S) i dozvolu pilota jedrilice (SPL); 
 • Obuku za proširenje prava na motorne jedrilice - TMG u skladu sa FCL.135.S; 
 • Obuku za dodatne metode poletanja u skladu sa FCL.130.S; 
 • Obuku za sticanje dodatnih ovlašćenja: akrobatsko letenje, vuča jedrilica i letenje jedrilicom u oblacima; 
 • Obuku za sticanje sertifikata instruktora letenja jedrilicom (FI(S)); 
 • Obuku osveženja znanja za instruktora letenja jedrilicom (FI(S)).
4. za balone:
 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (balon) - LAPL(V) i dozvolu pilota balona (VPL);
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (balon) - LAPL(V) i dozvolu pilota balona (VPL);
 • Obuku za proširenje prava na drugu klasu balona u skladu sa FCL.135.B;
 • Obuku za proširenje prava na drugu klasu ili grupu balona u skladu sa FCL.225.B;
 • Obuku za proširenje prava na vezane letove u skladu sa FCL.130.B;
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za noćno letenje;
 • Obuku za sticanje sertifikata instruktora letenja balonom (FI(B));
 • Obuku osveženja znanja za instruktora letenja balonom (FI(B)).
 
(B) Deklarisana organizacija za obuku (DTO) je takođe ovlašćena da sprovodi obuku za ispitivače iz FCL.1015(a) i FCL.1025(b)2) Aneksa I (Part-FCL) za ispitivače u letu (jedrilica) - FE(S), ispitivače instruktora letenja (jedrilica) - FIE(S), ispitivače u letu (balon) - FE(B) i ispitivače instruktora letenja (balon) - FIE(B), pod uslovom da je podnela izjavu u skladu sa DTO.GEN.115 i da je nadležni organ odobrio program obuke u skladu sa DTO.GEN.230(c).