Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta
Naslov Objavljeno Opis Status
COVID 19 - Obaveštenje putnicima26.04.2020.obavestenjeIsteklo
Obaveštenje o odobravanju letova27.03.2020.obavestenjeIsteklo
Obaveštenje o radu e-Pisarnice23.03.2020.obavestenjeIsteklo
Obaveštenje o proceduri dobijanja odobrenja ili izuzeća od zabrane sletanja/poletanja sa aerodroma u Republici Srbiji22.03.2020.obavestenjeIsteklo
Saopštenje NOTAM19.03.2020.obavestenjeIsteklo
NOTAM18.03.2020.obavestenjeIsteklo
Obaveštenje - martovski teorijski ispitni rok17.03.2020.obavestenjeIsteklo
Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa17.03.2020.obavestenjeIsteklo
Saopštenje NOTAM16.03.2020.obavestenjeIsteklo
Saopštenje NOTAM15.03.2020.obavestenjeIsteklo