Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

Važno obaveštenje za operatere bespilotnih vazduhoplova!

Na snagu je stupila Naredba o određivanju uslovno zabranjenih zona LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševka.

Naredbu o LYR-8 Beograd i  Naredbu o LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševka  kao i sve relevantne propise možete videti ovde.

Ukoliko planirate letenje bespilotnim vazduhoplovima u predmetnim rejonima potrebno je da se informišete o uslovima za letenje i o aktuelnom stanju u vazdušnom prstoru, što možete učiniti ovde uvidom u Plan upotrebe vazdušnog prostora!