Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Plan javnih nabavki za 2018. godinu 

Izmena plana nabavki za 2018. godinu

Javna nabavka male vrednosti usluge - 41/2018 - internet usluge - primarni i sekundarni link na centralnoj i udaljenoj lokaciji
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 40/2018 - štampanje sertifikata sa hologramom za osoblje pregleda obezbeđivanja na aerodromu
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 39/2018 -  Održavanje sistema za dojavu i gašenje požara i klima u sistem sali, kao i preventivno i interventno održavanje UPS uređaja i sistema nadzora u server sali
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Obaveštenje o produženju roka
 5. Pitanje i odgovor - 2
 6. Pitanje i odgovor - 3
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 38/2018 -  Nabavka guma za automobile
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 37/2018 -  Avio-prevoz i hotelski smeštaj
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor -1
 4. Pitanje i odgovor -2
 5. Odluka o dodeli ugovora
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 36/2018 -  Organizovanje nastave iz engleskog jezika
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Pitanje i odgovor - 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka
 8. Pitanje i odgovor - 3
 9. Izmena Konkursne dokumentacije 2
 10. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst 2
 11. Obaveštenje o produženju roka 2
 12. Pitanje i odgovor - 4
 13. Pitanje i odgovor - 5
 14. Pitanje i odgovor - 6
 15. Izmena Konkursne dokumentacije 3
 16. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst 3
 17. Obaveštenje o produženju roka 3
 18. Pitanje i odgovor - 7
 19. Pitanje i odgovor - 8
 20. Pitanje i odgovor - 9
 21. Obaveštenje o produženju roka 4
 22. Pitanje i odgovor - 10
 23. Pitanje i odgovor - 11
 24. Odluka o dodeli ugovora
 25. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 24/2018 - Održavanje sistema za zaštitu aplikativnih servera i baza podataka i sistema zaštite pri integracijama sa eksternim sistemima
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 33/2018 -  Zamena dotrajalih oluka na objektu
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 35/2018 -  Nadogradnja i zamena komponenti računarske mreže
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 34/2018 -  Usluga na održavanju postojećih softvera za računovodstvo
 1. Obaveštenje o pokretanju postupka
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge -  32/2018 - Sistemska podrška i održavanje celokupnog serverskog i disk storage sistema
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 29/2018 -  Fasaderski radovi
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 27/2018 -  Održavanje naleta, OPC i produženje ovlašćenja na tipu aviona C500/550/560
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 31/2018 -  Obuka za upis složenog motornog vazduhoplova
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Javna nabavka male vrednosti usluge - 30/2018 -  Obuka za sticanje sertifikata SFI na A320
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 28/2018 -  Elektromehaničke barijere
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Pitanja i odgovori - 2
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 26/2018 -  Iznajmljivanje parking prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 22/2018 -  Nadogradnja i proširenje sistema objedinjenih komunikacija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Izmena Konkursne dokumentacije
 4. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 5. Obaveštenje o produženju roka
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 23/2018 -  Periferijski uređaji
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka male vrednosti dobra - 21/2018 - Baze podataka o preprekama oko aerodroma Beograd i Niš
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 20/2018 - Nabavka naftnih derivata
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Pitanja i odgovori - 2
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 18/2018 - Administracija Oracle platforme
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 16/2018 - Održavanje periferijskih uređaja
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 17/2018 - Održavanje naleta i produženje ovlašćenja MEP i ME/IR
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 15/2018 - Održavanje softvera za pravljenje rezervne kopije i arhiviranje
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 14/2018 - Održavanje sistema za unapređenje sigurnosne infrastrukture, kontrola pristupa mreži i aplikacijama i zaštite mrežnog saobraćaja, kao i pretplata za zaštitu sadržaja internog pretraživanja i e-mail komunikacije
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 13/2018 - Nadogradnja i zamena komponenti računarske mreže
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti dobra - 12/2018 - Administracija Microsoft infrastrukture
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 6/2018 - Održavanje i unapređenje aplikacije događaja
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke - 9/2018 - Toneri
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Pitanja i odgovori - 2
 5. Odluka o dodeli ugovora
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke - 7/2018 Sistem za skladištenje podataka
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 11/2018 Električna energija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 10/2018 FTO i PPZ DCV
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 5/2018 Razvoj novog elektronskog registra vazduhoplova i registra vazduhoplovno-tehničkih organizacija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 4/2018 Obuka iz oblasti transporta opasnog tereta
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 8/2018 Osiguranje zgrade, kolektivno osiguranje zaposlenih, putno osiguranje i osiguranje službenih vozila
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 3/2018 Čišćenje radnog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Obaveštenje o produženju roka
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 2/2018 Specijalističke obuke u civilnom vazduhoplovstvu
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Izmena Konkursne dokumentacije
 4. Konkursna dokumentacija-prečišćeni tekst
 5. Obaveštenje o produženju roka
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 1/2018 Kancelarijski materijal
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćeni tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 7. Pitanja i odgovori - 2
 8. Pitanja i odgovori - 3
 9. Izmena broj 2 Konkursne dokumentacije 
 10. Konkursna dokumentacija - prečišćeni tekst broj 2
 11. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 2
 12. Odluka o dodeli ugovora
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru