Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
U okviru svojih nadležnosti Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obavlja poslove koji doprinose kontinuiranom jačanju bezbednosti vazdušnog saobraćaja:
 
 • Donošenje vazduhoplovnih propisa i prvostepenih upravnih akata,
 • Izdavanje javnih isprava (sertifikata, odnosno  dozvola), i to:
  • Organizacijama za obavljanje javnog avio-prevoza i obavljanje drugih delatnosti u vazdušnom saobraćaju; vazduhoplovno-tehničkim organizacijama koja obavljaju poslove projektovanja, proizvodnje, ispitivanja koja prethode utvrđivanju tipa, održavanja i obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme;
  • Operaterima aerodroma, helidroma, letilišta, terena i pružaocima usluga zemaljskog opsluživanja; pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi (usluge u vazdušnom saobraćaju, usluge komunikacije, navigacije i nadzora, vazduhoplovno meteorološke usluge, usluge vazduhoplovnog informisanja i usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica), pružaju se usluge uzbunjivanja u sklopu usluga kontrole letenja i informisanja vazduhoplova u letu a ne usluge traganja i spasavanja
  • Centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
  • Zdravstvenim ustanovama koje vrše pregled vazduhoplovnog osoblja;
  • Organizacijama koje obavljaju pregled obezbeđivanja na aerodromu;
  • Vazduhoplovnom osoblju;
 • Obavljanje osnovne i periodične provere (odita), radi utvrđivanja da li objekat provere ispunjava uslove za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga u vazduhoplovstvu;
 • Vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o vazdušnom saobraćaju, podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona, međunarodnih akata i prihvaćenih domaćih i međunarodnih standarda i preporučene prakse i Zakona o osnovama obligacionih i svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju u delu zaštite prava putnika;
 • Saradnju s nadležnim organima drugih država;
 • Izdavanje potvrda o plovidbenosti vazduhoplova i uverenja o registraciji vazduhoplova;
 • Učestvuje u pripremi Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Propisivanje uslova pod kojima se uspostavlja i koristi Sistem upravljanja bezbednošću;
 • Davanje saglasnosti vazduhoplovnim subjektima za uspostavljanje i korišćenje Sistema upravljanja bezbednošću;
 • Davanje saglasnosti vazduhoplovnim subjektima na Bezbednosnu analizu za funkcionalne promene;
 • Sprovođenje Naconalnog program za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, Programa za kontrolu mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i  Programa obuke u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i utvrđuje mere za zaštitu vazdušnog saobraćaja od nezakonitih radnji;
 • Vođenje javnih knjiga, Registra vazduhoplova i Evidencije vazduhoplova, registra aerodroma i registra vazduhoplovnog osoblja;
 • Izdavanje dozvola za obavljanje redovnog i vanrednog javnog avio-prevoza, dozvola za transport naoružanja i vojne opreme i opasnih materija vazdušnim putem;
 • Propisivanje koje se isprave i knjige moraju nalaziti u vazduhoplovu u toku leta;
 • Izdavanje saglasnosti na uslove za projektovanje i izgradnju aerodroma, heliodroma, letelišta i vazduhoplovnih objekata;
 • Organizaciju i upravljanje sistemom traganja za vazduhoplovom i spasavanje lica;
 • Upravljanje kvalitetom
 • Obuke u civilnom vazduhoplovstvu