Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Obrasci

 1. Obrazac za korektivnu meru DCV;
 2. DCV-KL-OB-008 - Zahtev za izdavanje/izmenu sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja;
 3. DCV-KL-OB-010 - Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja;
 4. DCV-KL-OB-014 - Zahtev za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja;
 5. DCV-KL-OB-015 - Zahtev za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja;
 6. DCV-KL-OB-056 - Zahtev za promenu koja zahteva prethodno odobrenje;
 7. DCV-KL-OB-057 - Obaveštenje o promeni koja ne zahteva prethodno odobrenje;
 8. DCV-KL-OB-001 - Zahtev za odobrenje programa i planova obuke, planova obuke i procedura održavanja stručnosti u jedinicama kontrole letenja;
 9. DCV-KL-OB-003 Zahtev za odobrenje metoda procene jezičkog znanja;
 10. DCV-KL-OB-025 Zahtev za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja.

Organizacije za obuku kontrolora letenja

  Organizacije za obuku kontrolora letenja :
   
  Sertifikacija i nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja :

Kriterijumi

 1. Kriterijumi za odobrenje testa za procenu jezičkog znanja;
 2. Kriterijumi za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja i metoda procene jezičkog znanja;
 3. Kriterijumi za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja;
 4. Kriterijumi za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja;
 5. Kriterijumi za odobrenje instruktora teorijske obuke.

Odobreno telo za procenu jezičkog znanja

 1. Odobreno telo za procenu jezičkog znanja iz vazduhoplovnog engleskog jezika.