Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  

Obrasci

 1. Obrazac za korektivnu meru DCV
 2. DCV-KL-OB-008 Zahtev za izdavanje/izmenu sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja
 3. DCV-KL-OB-010 Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 4. DCV-KL-OB-014 Zahtev za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 5. DCV-KL-OB-015 Zahtev za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja
 6. DCV-KL-OB-056 Zahtev za promenu koja zahteva prethodno odobrenje
 7. DCV-KL-OB-057 Obaveštenje o promeni koja ne zahteva prethodno odobrenje
 8. DCV-KL-OB-001 Zahtev za odobrenje programa i planova obuke, planova obuke i procedura održavanja stručnosti u jedinicama kontrole letenja
 9. DCV-KL-OB-003 Zahtev za odobrenje metoda procene jezičkog znanja
 10. DCV-KL-OB-025 Zahtev za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja

 

Organizacije za obuku kontrolora letenja

  Organizacije za obuku kontrolora letenja

 1. Evidencija organizacija za obuku kontrolora letenja
  Sertifikacija i nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 1. Lista opštih pitanja za sertifikaciju i nadzor nad organizacijama za obuku kontrolora letenja 1
 2. Lista opštih pitanja za sertifikaciju i nadzor nad organizacijama za obuku kontrolora letenja 2
   Uputstva za organizacije za obuku kontrolora letenja
 1. Uputstvo za izdavanje sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja i kontinuiran nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 2. Uputstvo o odobravanju promena koje zahtevaju prethodno odobrenje i procedure o promenama koje ne zahtevaju prethodno odobrenje
 3. Uputstvo za odobrenje programa i planova obuke kontrolora letenja

     Sintetički uređaji za obuku kontrolora letenja

 1. Procedura izdavanja dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 
Kriterijumi
 1. Kriterijumi za odobrenje testa za procenu jezičkog znanja
 2. Kriterijumi za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja i metoda procene jezičkog znanja
 3. Kriterijumi za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 4. Kriterijumi za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja
 5. Kriterijumi za odobrenje instruktora teorijske obuke

Odobreno telo za procenu jezičkog znanja

 1. Odobreno telo za procenu jezičkog znanja iz vazduhoplovnog engleskog jezika