Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Centri za obuku vazduhoplovno – tehničkog osoblja :
  1. Evidencija centara za obuku vazduhoplovnog osoblja održavanja vazduhoplova;
  2. Zahtev za inicijalno izdavanje/izmenu Deo - 147 uverenja.
 Za detalje u vezi sa centrima za obuku i programima pogledajte regulativu