Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Grupa za vazduhoplovnu medicinu
 
Dr Nadežda Petrovski
Rukovodilac Grupe za vazduhoplovnu medicinu / Medicinski ocenjivač
 
Dr Marijana Tomić Smiljanić
Proverivač za vazduhoplovnu medicinu