Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  
Letačko osoblje i kontrolori letenja stiču svoja prava na osnovu letačke dozvole, dozvole kontrolora letenja i lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.
 
Imalac lekarskog uverenja mora biti mentalno i fizički sposoban da bezbedno obavlja dužnost na osnovu odgovarajuće dozvole.
 
Podnosilac zahteva za lekarsko uverenje mora obaviti vazduhoplovno-medicinski pregled i ispuniti medicinske kriterijume predviđene važećom regulativom.
 
Lekarska uverenja za letačko osoblje se izdaju, obnavljaju i produžavaju u skladu sa
 
Klase lekarskih uverenja letačkog osoblja:
 
  • klasa 1 lekarsko uverenje za imaoce ATPL i CPL dozvola,
  • klasa 2 lekarsko uverenje za imaoce PPL(A), PPL(H), SPL and BPL dozvola privatnih pilota, 
  • klasa LAPL lekarsko uverenje za imaoce dozvola pilota lakih vazduhoplova 
  • CC - kabinsko osoblje
  • Klasa 3  lekarsko uverenje kontrolora letenja  i studenta kontrolora letenja se izdaje,obnavlja i produžava u skladu sa
 
 
Za produženje važećeg lekarskog uverenja, lekarski pregled može biti sproveden 45 dana pre isteka važnosti uverenja i u tom slučaju se period važnosti novog uverenja računa od datuma isteka važnosti prethodnog lekarskog uverenja.