Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
1. Ordinacija medicine rada - vazduhoplovnomedicinski centar RS-AeMC/002 :
  • Zgrada školskog centra Air SERBIA;
  • Aerodrom Beograd;
  • Tel. 011 267 5774;
  • Website: airserbia.com;
  • Vazduhoplovno- medicinski centar je ovlašćen za obavljanje vazduhoplovnomedicinskih pregleda za izdavanje lekarskih uverenja za klase: 1,2,3 LAPL i CC (inicijalna/produženja obnove).
2. Ovlašćeni lekari obavljaju vazduhoplovno-medicinske preglede za izdavanje lekarskih uverenja za klase:
    1 i/ili 3  (produženja i obnove) i klase 2/ LAPL/ SS (inicijalna/produženja/obnove)

Inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog lekara i vazduhoplovnomedicinskog centra
  • Zahtev za inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog vazdzhoplovnomedicinskog centra podnosi se na obrascu DCV-MED-OB-168, uz dokumentaciju navedenu u zahtevu.
  • Zahtev za inicijalno sticanje sertifikata ovlašćenog lekara podnosi se na obrascu DCV-MED-OB-167, uz dokumentaciju navedenu u zahtevu.