Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(FE) - Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu aviona u dozvoli inženjera letača;
 2. DCV-OVDA-OB-050 - Zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
 3. PEL 100 - Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;
 4. DCV-PEL-OB-501 - Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita (Inženjer letač);
 5. DCV-PEL-OB-504 - Prijava za proveru ispunjenosti uslova za autoritaciju ispitivača;
 6. DCV-PEL-OB-505 - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja;
 7. DCV-PEL-OB-506 - Zahtev za zamenu nacionalne dozvole u JAR-FCL dozvolu (Inženjer letač);
 8. DCV-PEL-OB-507 - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO Annex 1;
 9. DCV-PEL-OB-508 Zahtev za autorizaciju instruktora teorijske nastave;
 10. DCV-PEL-OB-601 - Zahtev za registraciju organizacija za obuke - ATO.

Ispiti

 1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2022. godini;
 2. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2021. godini;
 3. Upustvo za polaganje teorijskih ispita.

Long Term Exemption List

 1. Long Term Exemption List.