Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Grupa za vazduhoplovnu medicinu

 
Vazduhoplovno-medicinskim pregledima ispituje se zdravstvena sposobnost vazduhoplovnog osoblja da bezbedno obavlja svoje profesionalne dužnosti. To je od velikog značaja kao doprinos bezbednosti letenja, a istovremeno i pomoć u očuvanju njihovog zdravlja tokom karijere.
U Grupi za vazduhoplovnu medicinu obavljaju se normativno-pravni, upravno-nadzorni i studijsko-analitički poslovi koji se odnose na oblast vazduhoplovne medicine u smislu:
 • Praćenja standarda, preporuka i drugih propisa međunarodnih organizacija u oblasti vazduhoplovne medicine;
 • Utvrđivanja zdravstvenih kriterijuma za vazduhoplovno osoblje;procene zdravstvene sposobnosti vazduhoplovnog osoblja;
 • Izdavanja potvrde o pravu na ispitivanje zdravstvene sposobnosti zdravstvenim ustanovama i lekarima;
 • Vršenja inspekcijskog nadzora i periodične provere ovlašćenih zdravstvenih ustanova i lekara;
 • Procene personalnih medicinskih izveštaja;
 • Izdavanja lekarskih uverenja i inicijalno donošenje ograničenja, odstupanja, izuzeća, suspenzije;
 • Kontrole procesa edukacije ovlašćenih lekara iz vazduhoplovne medicine;
 • Saradnje sa medicinskim službama vazduhoplovnih vlasti drugih država, uključujući i druge međunarodne organizacije iz oblasti vazduhoplovne medicine,kao i sa nadležnim službama Ministarstva zdravlja u obezbeđivanju primene domaćih medicinskih i sanitarnih standarda;

Pravilnici

 
1. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja, („Službeni glasnik RS“, broj 60/19 od 28. avgusta 2019. godine) zasnovan na:
 • Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 od 03. novembra 2011;
 • Uredbi Komisije (EU) br. 290/2012 od 30. marta 2012.g. (kojom se vrši dopuna i izmena propisa broj 1178/2011 koji definiše tehničke zahteve i administrativne procedure koje se odnose na vazduhoplovno letačko osoblje);
 • Uredbi Komisije (EU) 2019/27 od 19.decembra 2018;
 • Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za Part MED (na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, a primenjuju se kao preporučena praksa, na osnovu Odluke 2019/002/R od 28. januara 2019. https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20I%20to%20ED%20Decision%202019-002-R.pdf.
 
2. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/15, 18/16 i 71/17) zasnovan na:
 • Uredbi Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. februara 2015. godine;
 • Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za Part ATCO.MED(na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, a primenjuju se kao preporučena praksa).
 
3. ICAO Annex 1-Ammendment 175, chapter 6 Medical Provisions-Standards and recommended practice