Od 03. jula 2024. godine zahteve za letove bespilotnih vazduhoplova podnositi na uas@cad.gov.rs  Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vesti sa sajta
Naslov Objavljeno Opis Status
Specijalni sastanak generalnih direktora civilnih vazduhoplovstava07.09.2005.vestAktuelno
Srbija i Crna Gora u EUROKONTROL-u07.07.2005.vestAktuelno
Srbija i Crna Gora u JAA12.04.2005.vestAktuelno
Otpočeli pregovori sa Evropskom zajednicom u oblasti vazdušnog saobraćaja20.03.2005.vestAktuelno
50 godina ECAC-a15.03.2005.vestAktuelno