Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   

Upustva

 1. DCV-ADR-UP-001 - Uputstvo za izdavanje dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja i samoopsluživanja na aerodromu;
 2. DCV-ADR-UP-002 - Uputstvo za izradu i dostavljanje vazduhoplovne studije.

Zahtevi

 1. DCV-ADR-OB-001 - Pismo o namerama;
 2. DCV-ADR-OB-002 - Zahtev za izdavanje ili izmenu dozvole za korišćenje aerodroma;
 3. DCV-ADR-OB-003 - Zahtev za izdavanje/izmenu/produženje važenja dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja / dozvole za samoopsluživanje;
 4. DCV-ADR-OB-004 - Zahtev za izdavanje potvrde za postavljanje objekta, instalacije ili uređaja;
 5. DCV-ADR-OB-005 - Zahtev za odobrenje/prihvatanje izmene priručnika;
 6. DCV-ADR-OB-008 - Zahtev za izdavanje/izmenu/prenos sertifikata aerodroma.

Prilozi

 1. Prilog 1 - Osnove za sertifikaciju aerodroma (sertifikacioni zahtevi);
 2. Prilog 2 - Organizacioni i operativni zahtevi;
 3. Prilog 3 - Lista ispunjenosti osnovnih zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma (izmena 2).
Važna napomena:
 • Obaveštavaju se podnosioci zahteva za legalizaciju objekata, da zahteve za izdavanje saglasnosti koje po Zakonu o vazdušnom saobraćaju izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, dostavljaju preko organa nadležnog za poslove legalizacije objekata. Za tako primljene zahteve Direktorat ne naplaćuje taksu;
 • Za ispravan pregled zahteva u PDF formatu , potrebno je da vaš računar poseduje aktuelnu verziju aplikacije Adobe Reader.