Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije :
 
Skadarska 23
11000 Beograd
 
Tel : +381 11 292 70 00
Faks : +381 11 311 75 79
E-pošta : dgca@cad.gov.rs
 
Od 1. decembra 2016. godine, Odeljenje za vazduhoplovne dozvole i arhivu, radiće sa strankama, radnim danima od 9 do 14 časova.
 
Odnosi s javnošću :
 
Tel : +381 11 292 7036,
Tel : +381 64 803 1150
Faks : +381 11 292 71 70
E-pošta : press@cad.gov.rs