Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije :
 
Skadarska 23
11000 Beograd
 
Tel : +381 11 292 70 00
Faks : +381 11 311 75 79
E-pošta : dgca@cad.gov.rs
 
Od 1. decembra 2016. godine, Odeljenje za vazduhoplovne dozvole i arhivu, radiće sa strankama, radnim danima od 9 do 14 časova.
 
Odnosi s javnošću :
 
Tel : +381 11 292 7036,
Tel : +381 64 803 1150
Faks : +381 11 292 71 70
E-pošta : press@cad.gov.rs