Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije :
 
Skadarska 23
11000 Beograd
 
Tel : +381 11 292 70 00
Faks : +381 11 311 75 79
E-pošta : dgca@cad.gov.rs
Radno vreme: 07.30-15.30č
 
Odeljenje za vazduhoplovne dozvole i arhivu radi sa strankama radnim danima od 9 do 14 časova.
 
Odnosi s javnošću :
 
Tel : +381 11 292 7036,
Tel : +381 64 803 1150
Faks : +381 11 292 71 70
E-pošta : press@cad.gov.rs