Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Обавештење за стране авио-превозиоце Услови за обављање ваздушног саобраћаја

Петак, 14.03.2014.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије донео је Правилник о условима под којима се издају одобрења страним авио-превозиоцима за обављање међународног комерцијалног ваздушног саобраћаја са Републиком Србијом ("Службени гласник Републике Србије ", број 71 / 13 и 10 / 14 ).
Овде можете преузети формулар захтева и упитник (упитник се односи само на авио-превозиоце који конкуришу први пут).
 
Попуњен захтев  и упитник можете доставити на е-адресу flight-permissions@cad.gov.rs. 

Назад на остале вести