Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Обавештење за стране авио-превозиоце Услови за обављање ваздушног саобраћаја

Петак, 14.03.2014.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије донео је Правилник о условима под којима се издају одобрења страним авио-превозиоцима за обављање међународног комерцијалног ваздушног саобраћаја са Републиком Србијом ("Службени гласник Републике Србије ", број 71 / 13 и 10 / 14 ).
Овде можете преузети формулар захтева и упитник (упитник се односи само на авио-превозиоце који конкуришу први пут).
 
Попуњен захтев  и упитник можете доставити на е-адресу flight-permissions@cad.gov.rs. 

Назад на остале вести