Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Безбедносна наредба

Уторак, 17.03.2020.
Безбедносна наредба

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз, стране оператере који обављају међународни ванредни јавни авио-превоз за Републику Србију, као и на домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-саобраћају.

Разлог издавања Безбедносне наредбе је спречавање појаве, ширење и сузбијање вируса COVID-19 и заштите становништва услед уласка страних држављана на територију Републике Србије коришћењем ваздухоплова домаћих и страних оператера који обављају међународни ванредни авио-превоз или некомерцијално летење у међународном авио-превозу за Републику Србију. 

У складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 заразном болешћу, наведени оператери дужни су да списак путника које су прихватили на превоз, са подацима о држављанству наведеним у путној исправи, проследе Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, оператеру аеродрома одредишта, јединицама граничне полиције и граничној санитарној инспекцији на аеродрому у Републици Србији који је место одредишта и Контроли летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд на следеће е-mail адресе:

flight-permissions@cad.gov.rs 

flight.coordinator@beg.aero

operations@nis-airport.com

office@nis-airport.com

sgp.dsbeograd@mup.gov.rs

nenad.lukic@mup.gov.rs

vladimir.petrovic@mup.gov.rs

zoran.nikolic@zdravlje.gov.rs

mirjana.veljkovic@zdravlje.gov.rs 

absanitarnainspekcija@gmail.com

flight.planing@smatsa.com

Безбедносну наредбу издату од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије можете детаљније погледати на линку.


Назад на остале вести