Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Систем обезбеђивања у ваздухопловству у Републици Србији исти као у Европској унији

Уторак, 28.01.2020.
Систем обезбеђивања у ваздухопловству у Републици Србији исти као у Европској унији

Европска комисија је у Службеном листу ЕУ Л021 од 27. јануара 2020. године, објавила Спроведбену Уредбу ЕУ бр. 111/2020, којом се потврђује да Република Србија примењује стандарде у области обезбеђивања у ваздухопловству (Aviation Security), који су еквивалентни заједничким основним стандардима обезбеђивања у ваздухопловству и примењују се на аеродромима у државама чланицама Европске уније. 

Након непосредне провере коју је у октобру 2018. године обавио експертски тим ЕУ и спроведених процедура одобравања, Европска комисија је донела позитивну одлуку о захтеву Републике Србије за препознавање еквивалентности мера обезбеђивања у ваздухопловству.

Eвропска комисија је потврдила да је систем обезбеђивања у ваздухопловству у Републици Србији успостављен и да функционише на исти начин као и у државама чланицама ЕУ као и да су мере обезбеђивања у ваздухопловству које се примењују на аеродрому „Никола Тесла“ на истом нивоу као и на аеродромима ЕУ.

Тиме је направљен први корак ка олакшавању протока путника, пртљага, робе и поште са аеродрома „Никола Тесла“ Београд од чега ће корист имати путници, национални авио-превозилац „Air SERBIA“, оператер аеродрома „Belgrade Airport“ као и ваздухопловна индустрија у целини. То би значило да се путници, њихов ручни и предати пртљаг, као и робне и поштанске пошиљке који са аеродрома „Никола Тесла“ долазе у ЕУ неће поново подвргавати контролама обезбеђивања приликом трансфера са ових аеродрома. Исто се односи и на путнике који са ЕУ аеродрома долазе на аеродром „Никола Тесла“ и са њега настављају путовање ка другим дестинацијама.

Потврда Европске комисије да је систем обезбеђивања једнак као и у земљама ЕУ је јасан показатељ успешне имплементације ЕУ стандарда и регулативе у Републици Србији. Овај велики успех резултат је сарадње Директората цивилног ваздухопловства са свим надлежним државним органима и ваздухопловним субјекатима који су задужени за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству.

 

Назад на остале вести