Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду

Уторак, 20.08.2019.
ICAO и Директорат заједно организују међународну  Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду

Регионална канцеларија Међународне организације цивилног ваздухопловства задужена за Европу и Северни Атлантик (ICAO EUR/NAT), у сарадњи са Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије, покренула је пројекат одржавања међународне радионице на тему трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству за свих 56 држава које се налазе у ICAO EUR/NAT региону. Догађај се одржава у Београду, 16. и 17. септембра 2019. године, у хотелу Hyatt Regency Belgrade.

Поред представника држава из ICAO EUR/NAT региона, којих има преко 50, очекује се да догађај оваквог типа окупи и представнике међународних ваздухопловних организација, као што су ICAO, EUROCONTROL, COSPAS-SARSAT, EUROPEAN COMMISSION (EC), IATA, EASA, CANSO, IFALPA.

ICAO EUR/NAT канцеларија је припремила и упутила  позивно писмо, а велики број земаља и међународних организација већ је потврдио своје учешће.

Организација радионице на тему трагања и спасавања у Републици Србији, долази као резултат препознатог квалитета рада Директората, а што је и сам ICAO потврдиo недавном провером рада Директората, када је утврђено да је степен усаглашености система цивилног ваздухопловства у Републици Србији, са међународним стандардима и препорученом праксом 93, 3%, што нашу земљу сврстава на 5. место у Европи. 


Назад на остале вести