Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

ICAO координирана мисија за верификацију

Уторак, 04.06.2019.
ICAO координирана мисија за верификацију

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO) је у периоду  од 19-26 марта 2019. године извршила проверу рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ICAO Coordinated Validation Mission).

Провера ICVM је ICAO координирана мисија за верификацију и подразумева активност коју ICAO спроводи у држави чланици  и током које експерти из ICAO прикупљају и процењују доказе које је доставила држава, а односе се на спровођење прихваћених корективних акционих планова Corrective Action Plans-CAP.

Подсећања ради, током ICAO провере 2009. године, утврђено је 182 налаза који су  се односили  на недостатак имплементације критичних елемената државне функције надзора што је резултирало укупном оценом од 66.4% система цивилног ваздухопловства у Републици Србији.

На позив Директора Директората,  госпође Мирјане Чизмаров, ICAO је током посете у марту 2019. године, утврдила да је степен усаглашености система цивилног ваздухопловства у Републици Србији  93,3%,  што представља  побољшање од 26,9 % у  односу на проверу која је обављена 2009. године.

Постигнут резултат у овом тренутку сврстава Републику Србију на 5. место у Европи, и на 14. место у свету по степену усаглашености  и примене прописа и препоручене праксе ICAO, у систему цивилног ваздухопловства.


Назад на остале вести