Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Студенти у посети Директорату

Петак, 23.03.2018.
Студенти у посети Директорату

Студенти Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду, предвођени професорком са Катедре за ваздухопловна превозна средства проф.др. Ољом Чокорило, посетили су Директорат цивилног ваздухопловства, у склопу редовне сарадње коју Директорат има са Саобраћајним факултетом.

Директорат је изашао у сусрет жељи студената да се упознају са радом и улогом Директората цивилног ваздухопловства у ваздушном саобраћају Србије. Тим поводом студентима су се обратили, упознајући их са радом ДЦВ-а, директорка Мирјана Чизмаров као и њени помоћници.
 
 
Студенти су упознати са регулаторном и надзорном улогом Директората у домаћем ваздухопловству, као и са стручном улогом коју српски Директорат има у међународним ваздухопловним институцијама.
 
Директорат цивилног ваздухопловства ће наставити своју вишегодишњу сарадњу са факултетима у Србији, како би и на овај начин допринео позитивним резултатима у едукацији будућих ваздухопловаца.
 
 

Назад на остале вести