ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

ICAO покренуо програм волонтирања у ваздухопловству

Среда, 03.02.2016.
Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO) обавестила је државе чланице ове организације  да је покренула програм волонтирања у ваздухопловству  ICAO IPAV-  Programme for Aviation Volunteerse.
 
Ради се о пројекту којим би ICAO кроз краткорочно ангажовање ваздухопловних стручњака -  волонтера, помогао државама чланицама да реше отворена питања и проблеме који се утврде током одита (нарочито када је у питању примена ICAO SARP). Волонтирање је и прилика да се кроз праксу ваздухопловни стручњаци усавршавају.
 
Позив је отворен за све стручњаке из свих области  ваздухопловства, како из државног тако и из приватног сектора и ваздухопловне индустрије, уз услов да имају минимум седам година рада у одређеној области.
 
Пријаве заинтересованих стручњака са детаљном радном биографијом, као и захтеви држава за помоћ, треба послати на е - адресу OfficeTCB@icao.int. 

Назад на остале вести