Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

ICAO покренуо програм волонтирања у ваздухопловству

Среда, 03.02.2016.
Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO) обавестила је државе чланице ове организације  да је покренула програм волонтирања у ваздухопловству  ICAO IPAV-  Programme for Aviation Volunteerse.
 
Ради се о пројекту којим би ICAO кроз краткорочно ангажовање ваздухопловних стручњака -  волонтера, помогао државама чланицама да реше отворена питања и проблеме који се утврде током одита (нарочито када је у питању примена ICAO SARP). Волонтирање је и прилика да се кроз праксу ваздухопловни стручњаци усавршавају.
 
Позив је отворен за све стручњаке из свих области  ваздухопловства, како из државног тако и из приватног сектора и ваздухопловне индустрије, уз услов да имају минимум седам година рада у одређеној области.
 
Пријаве заинтересованих стручњака са детаљном радном биографијом, као и захтеви држава за помоћ, треба послати на е - адресу OfficeTCB@icao.int. 

Назад на остале вести