Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Безбедност ваздушног саобраћаја Републике Србије на високом нивоу

Четвртак, 03.03.2011.

Поткомитет за безбедност ваздушног саобраћаја, који чине руководиоци и директори ваздухопловних институција и привредних друштава, на свом редовном заседању одржаном 1. марта ове године,  анализирао је резултате рада у зимском периоду.  

У протеклом периоду остварена одлична сарадња између ваздухопловних институција, што је допринело већој безбедности у ваздушном саобраћају. Благовремена размена информација, брза и ефикасна сарадња током протекле евакуације грађана Републике Србије из Либије, на најбољи могући начин су показали ниво и квалитет сарадње, захваљујући којој је комплетна евакуација обављена беспрекорно.

Поткомитет је оценио да је Аеродром „Никола Тесла“ спремно  дочекао зимске услове рада, упркос ниским тепературама и великој количини снега. Током прошлонедељних  интензивних снежних падавина, није било прекида у саобраћају. Аеродромска зимска служба, која располаже најсавременијом опремом  у региону, у рекордном времену очистила је полетно-слетну, рулне и све остале стазе и маневарске површине и  аеродром је несметано функционисао у сваком тренутку.

На састанку Поткомитета за безбедност ваздушног саобраћаја договорено је и формирање Радне групе, састављене од представника ваздухопловних институција, која ће се бавити анализом приступањa једном од Функционалних блокова ваздушног простора (FAB) у окружењу. Задатак Радне групе биће анализирање осталих „FAB“-ова у региону, давања препорука и извештаја, као и анализирање, са техничког и економског становишта.


Назад на остале вести