Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Безбедност ваздушног саобраћаја Републике Србије на високом нивоу

Четвртак, 03.03.2011.

Поткомитет за безбедност ваздушног саобраћаја, који чине руководиоци и директори ваздухопловних институција и привредних друштава, на свом редовном заседању одржаном 1. марта ове године,  анализирао је резултате рада у зимском периоду.  

У протеклом периоду остварена одлична сарадња између ваздухопловних институција, што је допринело већој безбедности у ваздушном саобраћају. Благовремена размена информација, брза и ефикасна сарадња током протекле евакуације грађана Републике Србије из Либије, на најбољи могући начин су показали ниво и квалитет сарадње, захваљујући којој је комплетна евакуација обављена беспрекорно.

Поткомитет је оценио да је Аеродром „Никола Тесла“ спремно  дочекао зимске услове рада, упркос ниским тепературама и великој количини снега. Током прошлонедељних  интензивних снежних падавина, није било прекида у саобраћају. Аеродромска зимска служба, која располаже најсавременијом опремом  у региону, у рекордном времену очистила је полетно-слетну, рулне и све остале стазе и маневарске површине и  аеродром је несметано функционисао у сваком тренутку.

На састанку Поткомитета за безбедност ваздушног саобраћаја договорено је и формирање Радне групе, састављене од представника ваздухопловних институција, која ће се бавити анализом приступањa једном од Функционалних блокова ваздушног простора (FAB) у окружењу. Задатак Радне групе биће анализирање осталих „FAB“-ова у региону, давања препорука и извештаја, као и анализирање, са техничког и економског становишта.


Назад на остале вести