Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Упозорење

Четвртак, 12.04.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије упозорава кориснике ваздушног простора Републике Србије да је у периоду дејства противградне заштите (од 15. априла до 15. октобра) идентификована опасност по операције ваздухоплова у класи G ваздушног простора, у којој летови не подлежу издавању одобрења контроле летења (ATC Clearance) и није обавезно одржавање двостране радио-везе.
 
Дејство противградне заштите се врши лансирањем ракета против градоносних облака са земље уз претходну сагласност пружаоца услуга у ваздушној пловидби.
 
Да би се избегла идентификована опасност, саветујемо и апелујемо на посаде ваздухоплова који обављају операције у класи G ваздушног простора да се, у циљу своје личне безбедности, безбедности ваздухоплова и опште безбедности, информишу о дејству противградне заштите на радио-фреквенцијама надлежних јединица АТС које су објављене у секцији ENR 2.1AIP-а Србије / Црне Горе датој у прилогу и/или на телефоне радарских центара противградне заштите који су дати на карти у прилогу, а који ће бити објављени на индексној карти у секцији ENR 6 AIP-а Србије / Црне Горе са датумом ступања на снагу 4. маја 2012. године.
 

Учесници у саобраћају у ваздушном простору класе C и D добијаће инструкције за избегавање области где дејствује противградна заштита путем обавезне радио-комуникације са надлежном јединицом ATC. 


Назад на остале вести