Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Упозорење

Четвртак, 12.04.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије упозорава кориснике ваздушног простора Републике Србије да је у периоду дејства противградне заштите (од 15. априла до 15. октобра) идентификована опасност по операције ваздухоплова у класи G ваздушног простора, у којој летови не подлежу издавању одобрења контроле летења (ATC Clearance) и није обавезно одржавање двостране радио-везе.
 
Дејство противградне заштите се врши лансирањем ракета против градоносних облака са земље уз претходну сагласност пружаоца услуга у ваздушној пловидби.
 
Да би се избегла идентификована опасност, саветујемо и апелујемо на посаде ваздухоплова који обављају операције у класи G ваздушног простора да се, у циљу своје личне безбедности, безбедности ваздухоплова и опште безбедности, информишу о дејству противградне заштите на радио-фреквенцијама надлежних јединица АТС које су објављене у секцији ENR 2.1AIP-а Србије / Црне Горе датој у прилогу и/или на телефоне радарских центара противградне заштите који су дати на карти у прилогу, а који ће бити објављени на индексној карти у секцији ENR 6 AIP-а Србије / Црне Горе са датумом ступања на снагу 4. маја 2012. године.
 

Учесници у саобраћају у ваздушном простору класе C и D добијаће инструкције за избегавање области где дејствује противградна заштита путем обавезне радио-комуникације са надлежном јединицом ATC. 


Назад на остале вести