Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Упозорење

Четвртак, 12.04.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије упозорава кориснике ваздушног простора Републике Србије да је у периоду дејства противградне заштите (од 15. априла до 15. октобра) идентификована опасност по операције ваздухоплова у класи G ваздушног простора, у којој летови не подлежу издавању одобрења контроле летења (ATC Clearance) и није обавезно одржавање двостране радио-везе.
 
Дејство противградне заштите се врши лансирањем ракета против градоносних облака са земље уз претходну сагласност пружаоца услуга у ваздушној пловидби.
 
Да би се избегла идентификована опасност, саветујемо и апелујемо на посаде ваздухоплова који обављају операције у класи G ваздушног простора да се, у циљу своје личне безбедности, безбедности ваздухоплова и опште безбедности, информишу о дејству противградне заштите на радио-фреквенцијама надлежних јединица АТС које су објављене у секцији ENR 2.1AIP-а Србије / Црне Горе датој у прилогу и/или на телефоне радарских центара противградне заштите који су дати на карти у прилогу, а који ће бити објављени на индексној карти у секцији ENR 6 AIP-а Србије / Црне Горе са датумом ступања на снагу 4. маја 2012. године.
 

Учесници у саобраћају у ваздушном простору класе C и D добијаће инструкције за избегавање области где дејствује противградна заштита путем обавезне радио-комуникације са надлежном јединицом ATC. 


Назад на остале вести