Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

План јавних набавки за 2020. годину 

Измена плана јавних набавки за 2020. годину 

План јавних набавки за 2020. годину у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) 

Јавнa набавкa мале вредности услуге - 10/2020 - Изнајмљивање паркинг простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 11/2020 - Лиценца за антивирус програм
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор - 1
 4. Измена конкурсне документације
 5. Одлука о додели уговора
 6. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 9/2020 - Нафтни деривати
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Измена конкурсне документације
 4. Конкурсна документација - пречишћен текст
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 8/2020 - Чишћење радног простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 7/2020 - Осигурање зграде, колективно осигурање запослених, путно осигурање, осигурање службених возила и полиса осигурања од одговорности према трећим лицима
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору, партија 1
 5. Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Јавнa набавкa добра - 6/2020 - Тонери
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор - 1
 4. Питање и одговор - 2
 5. Питање и одговор - 3
 6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 7. Одлука о додели уговора
 8. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 3/2020 - Електрична енергија
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 5/2020 - Обука ЕТОПС
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 4/2020 - Специјалистичке обуке за инспекторе
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о продужењу рока
 4. Одлука о обустави поступка
 5. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 1/2020 - Одржавање и унапређење софтвера за пријављивање и обраду догађаја у цивилном ваздухопловству
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Одлука о обустави поступка
 5. Обавештење о обустави поступка