Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

План јавних набавки за 2019. годину 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину - 

Јавнa набавкa мале вредности добра - 24/2019 - Канцеларијски материјал
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Одлука о додели уговора
Јавнa набавкa  услуге - 22/2019 - Авио карте и хотелски смештај
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 17/2019 - Курс страних језика
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Измена Конкурсне документације
 5. Конкурсна документација - пречишћен текст
 6. Обавештење о продужењу рока
 7. Одлука о додели уговора
 8. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 13/2019 - Адаптација малог таванског простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 20/2019 - Годишње одржавање и измене на постојећем програму за рачуноводство и књиговодство
 1. Обавештење о покретању поступка
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 19/2019 - Изнајмљивање паркинг простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 21/2019 - Набавка и уградња опреме за проширење постојећег система видео надзора у пословном објекту на адреси Скадарска бр. 23 и 23А
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 15/2019 - Одржавање и унапређење електронског регистра ваздухоплова
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa радова - 14/2019 - Адаптација и опремање алфа сале
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 16/2019 - Периодична обука инспектора SAFA 
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 12/2019 - Нафтни деривати
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 11/2019 - Извршавање налета и продужење важења MEP и ME/IR
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 10/2019 - Проширење радне меморије на blade серверима
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора за набавку добра-проширење радне меморије на blade северима
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 8/2019 - Провера стручности за продужење важења овлашћења за летење на типу авиона C560XLS+и летење код оператера
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору, партија 1
 5. Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Јавнa набавкa услуге -9/2019 - Мобилна телефонија
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Измена Конкурсне документације
 5. Конкурсна документација - пречишћен текст
 6. Обавештење о продужењу рока
 7. Питање и одговор 2
 8. Одлука о додели уговора
 9. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 7/2019 - Електрична енергија
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa услуге - 6/2019 - ФТО и ППЗ ДЦВ
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 1
 4. Измена Конкурсне документације
 5. Конкурсна документација - пречишћен текст
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 5/2019 - Осигурање зграде, колективно осигурање запослених, путно осигурање, осигурање службених возила
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 5. Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 4/2019 - Стицање сертификата инструктора летења - FI(A)
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 3/2019 - Специјалистичке обуке за инспекторе
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa услуге - 2/2019 - Чишћење радног простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 
 4. Питање и одговор 2
 5. Измена Конкурсне документације
 6. Конкурсна документација - пречишћен текст
 7. Обавештење о продужењу рока
 8. Одлука о додели уговора
 9. Обавештење о закљученом уговору

Јавнa набавкa мале вредности услуге - 1/2019 - Лекарски прегледи за запослене

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 5. Обавештење о закљученом уговору