Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.01.2018 01:00:56

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Тел/Факс: 011/313 25 16

Е-mail: safetyreport@cad.gov.rs (за догађаје)