Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.09.2017 16:41:28

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, бр. 57/17) почиње да се примењује од AIRAC датума, односно од 14. септембра 2017. године    Сертификација одговорних руководилаца за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству, обавиће се у Директорату 29. септембра 2017.године, са почетком у 09 часова.  
Тел/Факс: 011/313 25 16

Е-mail: safetyreport@cad.gov.rs (за догађаје)