Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.07.2017 02:44:35

Од 01. јула 2017. године, у примени је промењени износ нове републичке административне таксе. Нови износ таксе је 830 дин, уместо досадашњих 800 дин. За СПИСА И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ. Детаљније у ПЛОВИДБЕНОСТИ/Административне таксе  
Тел/Факс: 011/313 25 16

Е-mail: safetyreport@cad.gov.rs (за догађаје)