Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.05.2018 10:55:40

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci