Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 19.11.2018 02:00:53

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
 
 1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасног терета на и са територије Републике Србије
 2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме
 3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета
 4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме
 5. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стеченој оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета
 6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених
 7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета
 8. Правилник о условима за стицање звања инструктора за ДГ
 9. Закон о транспорту опасног терета
 10. Списак лица овлашћених за обављање послова инструктора за транспорт опасног терета
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета

Страни авио-превозиоци који имају одобрење за транспорт опасног терета са и на територију Републике Србије 

 

Ред. бр.

No.

Назив авио-превозиоца носиоца дозволе

Air carrier

Период важе Period of validit

ња y

Типови ваздухоплова Aircraft Type

Закључен уговор о закупу

Leasing Agreement

Типови ваздухоплова

Aircraft Type

1.

Etihad Airways

04.06.2018. 03.06.2019.

 

А319; А320; A332; А333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2018. 24.03.2019.

 

B752

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2018. 24.03.2019.

 

A319; A320; А321;  A330; A332; A340. B737; B738; B739; B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A332

ULS Airlines Cargo

A310

Kalitta Air LLC

B747F

4.

Volga-Dnepr Airlines LLC

25.03.2018. 24.03.2019.

 

IL76 A124

-

-

5.

Transaviaexport Airlines  JSC

25.03.2018. 24.03.2019.

 

B743

-

-

6.

AirBridgeCargo Airlines LLC

25.03.2018. 24.03.2019.

 

B744  B748

-

-

7.

SwiftAir S.A.

25.03.2018. 24.03.2019.

 

AT72

-

-

8.

Egypt Air Cargo

 

07.11.2018. –

 

 

A330-243P2F

 

-

-

 

23.06.2019.

 

 

A300-622F

 

9.

Air Cargo Global s.r.o.

26.03.2018. 25.03.2019.

 

B744

-

-

10.

Silk Way Airlines LLC

27.03.2018. 26.03.2019.

 

IL76

-

-

11.

Aviacon Zitotrans

30.03.2018.-

29.03.2019.

 

IL-76TD

-

-

12.

Austrian Airlines AG

04.04.2018-

03.04.2019

 

А319,А320,А321,DH8D,E19 5,B767,B777

-

-