Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.03.2019 09:20:15

Имајући у виду безбедносну директиву Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја - ЕАСА, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је донео хитно ваздухопловно обавештењеNOTAM,  којим се забрањује коришћење ваздухоплова типа Boeing модел 737-8 МАX и 737-9 МАX за полетање и слетање на аеродроме у Републици Србији, као и за прелете у ваздушном простору Републике Србије. У регистру ваздухоплова који води Директорат цивилног ваздухопловства Репбулике Србије, нема уписаних ваздухоплова Boeing модел 737-8 МАX и 737-9 МАX.Ванредни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивња на аеродрому почиње од 4. марта 2019. године.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 25. фебруара 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештење и захтеви / Обавештење о термину тестирања у процесу ванредне сертификације особља које обаља преглед обебеђивања на аеродрому Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиПоступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
 
 1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасног терета на и са територије Републике Србије
 2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме
 3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета
 4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме
 5. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стеченој оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета
 6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених
 7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета
 8. Правилник о условима за стицање звања инструктора за ДГ
 9. Евиденција издатих потврда о стручној оспособљености запослених на пословима транспорта опасне робе
 10. Списак лица овлашћених за обављање послова инструктора за транспорт опасног терета
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета

Страни авио-превозиоци који имају одобрење за транспорт опасног терета са и на територију Републике Србије 

 

Ред.

Бр.

Назив авио-превозиоца носиоца дозволе

Период важења

Типови ваздухоплова

Закључен уговор о закупу

Типови ваздухоплова

1.

Etihad Airways

04.06.2018. - 03.06.2019.

А319; А320; A332; А333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2018. - 24.03.2019.

B752

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

ASL Airlines Ireland

B737

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2018. - 24.03.2019.

A319; A320; А321;

A330; A332; A340.

B737; B738; B739;

B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A332

ULS Airlines Cargo

A310

Kalitta Air LLC

B747F

4.

Volga-Dnepr Airlines LLC

25.03.2018. - 24.03.2019.

IL76

A124

-

-

5.

Transaviaexport Airlines  JSC

25.03.2018. - 24.03.2019.

B743

-

-

6.

AirBridgeCargo Airlines LLC

25.03.2018. - 24.03.2019.

B744

B748

-

-

7.

SwiftAir S.A.

25.03.2018. - 24.03.2019.

AT72

-

-

8.

Egypt Air Cargo

07.11.2018. 23.06.2019.

A330-243P2F

A300-622F

-

-

9.

Air Cargo Global s.r.o.

26.03.2018. - 25.03.2019.

B744

-

-

10.

Silk Way Airlines LLC

27.03.2018. - 26.03.2019.

IL76

-

-

11.

Aviacon Zitotrans

30.03.2018.-29.03.2019.

IL-76TD

-

-

12.

Austrian Airlines AG

04.04.2018-03.04.2019

А319,А320,А321,DH8D,E195,B767,B777

-

-

13.

Airline Ukraine - Airalliance

03.04.2018-02.04.2019

AN12

-

-

14.

Lufthansa CityLine GmbH

04.04.2018-03.04.2019

CRJ9,E190/195,A340-300

-

-

15.

Deutsche Lufthansa AG

04.04.2018-03.04.2019

A319,A320,A321,A340-300,A340-600,A330-300,A350,A380,B747-400,B747-8

-

-

16.

SkyTaxi Sp.zo.o

05.04.2018-04.04.2019

SF34

-

-

17.

Silk Way West Airlines LLC

18.05.2018-17.05.2019

B747-400F

B747-8F

-

-

18.

Rada Airlines LLC

10.04.2018- 09.04.2019

IL62

-

-

19.

Cavok Air LLC

10.04.2018- 09.04.2019

AN12

-

-

20.

Swiss International Air Lines Ltd

23.04.2018 - 22.04.2019

A319, A320, A321, A330, A340

Helvetic Airways AG

F100, E190

Swiss Global Air Lines AG

B777, BCS1, BCS3

21.

Motor Sich JSC

27.04.2018 - 26.04.2019

AN12, AN74

-

-

22.

Aeroflot – Russian Airlines

08.05.2018- 07.05.2019

A320, A321, B738

-

-

23.

Air Company Yakutia

10.05.2018- 09.05.2019

B757

-

-

24.

Air Company Jupiter Jet

14.05.2018- 05.05.2019

AN12

-

-

25.

Saudi Arabia Airlines

24.05.2018- 23.05.2019

B777

-

-

26.

Unitary Enterprise RubyStar

29.05.2018- 23.04.2019

IL76, AN12

-

-

27.

TCA LLC

04.07.2018-03.07.2019

B747-200

-

-

28.

Europe Air

11.07.2018.-03.07.2019.

IL-76TD

-

-

29.

Aviastar-TU

02.08.2018.-01.08.2019.

ТU204C, ТU204-100C

-

-

30.

Uzbekistan Airways

22.08.2018.-08.06.2019.

B767-300BCF

-

-

31.

Antonov Company

28.08.2018.-27.08.2019.

AN-22, AN-26, AN-124, AN-225, AN-74T

-

-

32.

Qatar Airways

04.09.2018.-03.09.2019.

A319, A320, A321, A330, А340, А350, А380, B747, B777, B787

-

-

Датум измене: 12.12.2018. године