Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
 
 1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасног терета на и са територије Републике Србије
 2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме
 3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета
 4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме
 5. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стеченој оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета
 6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених
 7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета
 8. Правилник о условима за стицање звања инструктора за ДГ
 9. Евиденција издатих потврда о стручној оспособљености запослених на пословима транспорта опасне робе
 10. Списак лица овлашћених за обављање послова инструктора за транспорт опасног терета
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета

Страни авио-превозиоци који имају одобрење за транспорт опасног терета са и на територију Републике Србије  

 

 

Ред.

Бр.

Назив авио-превозиоца носиоца дозволе

Период важења

Типови ваздухоплова

Закључен уговор о закупу

Типови ваздухоплова

1.

Etihad Airways

04.06.2019 - 03.06.2020

А320; А321; A332; А333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2019 - 24.03.2020

B752

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

Bluebird Cargo

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

ASL Airlines Belgium

B752

ASL Airlines Ireland

B734

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2019 - 24.03.2020

A319; A320; А321;

A330; A332; A340.

B737; B738; B739;

B744; B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A332

ULS Airlines Cargo

A310

ACT Airlines

B744

Kalitta Air LLC

B744

4.

SwiftAir S.A.

25.03.2019 - 24.03.2020

AT72

-

-

5.

AirBridgeCargo Airlines LLC

04.04.2019 - 03.04.2020

B744

B748

 

 

6.

Silk Way Airlines LLC

04.04.2019 - 09.03.2020

IL76

-

-

7.

Austrian Airlines AG

04.04.2019 -03.04.2020

А319,А320,А321,DH8D,

E195,B767,B777

-

-

8.

Deutsche Lufthansa AG

04.04.2019 -03.04.2020

A319,A320,A321,A340-300,A340-600,A330-300,A350,A380,B747-400,B747-8

-

-

9.

PJSC Airline Ukraine-AirAlliance

08.04.2019 -08.11.2019

AN12

-

-

10.

Silk Way West Airlines LLC

18.05.2019 -04.05.2020

B747-400F

B747-8F

-

-

11.

Swiss International Air Lines Ltd

23.04.2019 - 22.04.2020

A319, A320, A321, A330, A340, B777, BCS1, BCS3

Helvetic Airways AG

F100, E190

Edelweiss Air AG

A320, A330, A340

12.

Egypt Air Cargo

31.08.2019 - 31.10.2019

A330-243P2F

-

-

13.

Qatar Airways

04.09.2019 -03.09.2020

A319, A320, A321, A330, А340, А350, А380, B747, B777, B787

-

-

14.

Volga-Dnepr Airlines LLC

24.04.2019 - 23.04.2020

IL76

A124

-

-

15.

SkyTaxi Sp.zo.o.

06.06.2019 – 05.06.2020

SK34, B762

-

-

16.

Cavok Air LLC

22.07.2019 - 21.07.2020

AN-12

-

-

17.

Motor Sich JSC

22.07.2019 -27.12.2019

AN-12, AN-74 i AN-140

-

-

18.

Aeroflot – Russian Airlines

24.07.2019 -23.07.2020

A320,A321, B738

-

-

19.

Azee Air LLP

01.08.2019 -31.07.2020

IL-76TD

-

-

20.

Airline GEO SKY LLC

13.05.2019 -12.05.2020

B747-200

-

-

21.

Transaviaexport Airlines

15.08.2019 -12.05.2020

B747-329SF; IL-76TD

-

-

 

 

Датум измене: 04.09.2019. године