Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.03.2018 00:39:51

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
 
 1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасног терета на и са територије Републике Србије
 2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме
 3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета
 4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме
 5. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стеченој оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета
 6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених
 7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета
 8. Правилник о условима за стицање звања инструктора за ДГ
 9. Закон о транспорту опасног терета
 10. Списак лица овлашћених за обављање послова инструктора за транспорт опасног терета
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета

Страни авио-превозиоци који имају одобрење за транспорт опасног терета са и на територију Републике Србије  

Ред.

бр.

 

Назив авио-превозиоца носиоца дозволе

Период важења

Типови ваздухоплова


Закључен уговор о закупу

 

Типови ваздухоплова

1.

Etihad Airways

03.06.2017. - 03.06.2018.

А319; А320; A321; А330; А340;

B77L; B789

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2018. - 24.03.2019.

B752

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2018. - 24.03.2019.

A319; A320; А321;

A330; A332; A340.

B737; B738; B739;

B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A332

ULS Airlines Cargo

A310

Kalitta Air LLC

B747F

4.

Volga-Dnepr Airlines LLC

25.03.2018. - 24.03.2019.

IL76

A124

-

-

5.

Transaviaexport Airlines  JSC

25.03.2018. - 24.03.2019.

B743

-

-

6.

AirBridgeCargo Airlines LLC

25.03.2018. - 24.03.2019.

B744

B748

-

-