Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 18.12.2017 04:23:47

Директорат издао оперативно обавештење одобреним комерцијалним центрима за обуку летачког особља (о томе у делу ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ) Полагање испита ради сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству, заказано је за 23. и 24. новембар од 9 часова. Детаљније на страници Обезбеђивање - циркуларна обавештења.  

Ваздухопловно-медицински Центри (Aeromedical Centres - AeMCs) и Овлашћени лекари (Aeromedical Examiners - AMEs) 

Систем ваздухопловно-медицинских испитивача састоји се од једног Ваздухопловномедицинског Центра (AеMC) и 7 Овлашћених лекара (AMEs) 

 
Ординација медицине рада - Ваздухопловномедицински центар, 
RS-AeMC/002,
у саставу Ер Србије, лоциран на аеродрому Никола Тесла.
Београд
Аеродром "Никола Тесла", 
Индустријска зона, 
Зграда школског центра Ер Србије, 
Булевар Уметности 16
Тел. 011 267 5774
Факс. 011 267 5260
Е-mail. jatmedical@jat.com
 
 
Овлашћени лекари (AMEs) су овлашћени за: 
-класу 1, класу 2 и LAPL;
-класу 2 и LAPL
 
Овлашћени лекар класе 1 може  вршити здравствене прегледе  имаоца дозвола свих нивоа.
 
Овлашћени лекар класе 2  је овлашћен да може обављати иницијалн лекарски преглед , преглед за обнављање и продужавање лекарског уверења имаоца дозвола класе 2.