Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 17.02.2019 18:31:40

Поступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуРедовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Ваздухопловно-медицински Центри (Aeromedical Centres - AeMCs) и Овлашћени лекари (Aeromedical Examiners - AMEs) 

Систем ваздухопловно-медицинских испитивача састоји се од једног Ваздухопловномедицинског Центра (AеMC) и 7 Овлашћених лекара (AMEs) 

 
Ординација медицине рада - Ваздухопловномедицински центар, 
RS-AeMC/002,
у саставу Ер Србије, лоциран на аеродрому Никола Тесла.
Београд
Аеродром "Никола Тесла", 
Индустријска зона, 
Зграда школског центра Ер Србије, 
Булевар Уметности 16
Тел. 011 267 5774
Факс. 011 267 5260
Е-mail. jatmedical@jat.com
 
 
Овлашћени лекари (AMEs) су овлашћени за: 
-класу 1, класу 2 и LAPL;
-класу 2 и LAPL
 
Овлашћени лекар класе 1 може  вршити здравствене прегледе  имаоца дозвола свих нивоа.
 
Овлашћени лекар класе 2  је овлашћен да може обављати иницијалн лекарски преглед , преглед за обнављање и продужавање лекарског уверења имаоца дозвола класе 2.