Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Republika Srbija dobila kategoriju 1 za direktne letove za SAD

Petak, 27.06.2014.

Američka federalna vazduhoplovna administracija  FAA (Federal Aviation Administration - FAA) svrstala je danas Republiku Srbiju u kategoriju 1 i time potvrdila  da su standardi u civilnom vazduhoplovstvu Srbije izuzetno visoki i da zadovoljavaju takođe visoke standarde i zahteve FAA kao i vazduhoplovne standarde Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Ovu informaciju danas su Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije saopštili predstavnici Ambasade SAD u Beogradu.
 
Svrstavanje Srbije u kategoriju 1 usledilo je nakon više detaljnih provera odnosno inspekcija kompletnog sistema bezbednosti civilnog vazduhoplovstva Srbije od strane stručnih timova FAA tokom ove i prošle godine.
 
Dobijanjem kategorije 1 avio-prevoziocima registrovanim u Republici Srbiji otvara se mogućnost da uspostave direktne letove sa SAD i apliciraju za dobijanje dozvole  u Ministarstvu saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država.
 
Dobijanje kategorije 1 je podrazumevalo čitav niz detaljnih provera u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva Srbije. Provere su se odnosile na oblast   vazduhoplovne regulative, inspekcijskog nadzora i organizacije vazduhoplovnih vlasti odnosno najstručnijih poslova koje obavlja Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Kategorija 1 je  još jedno veliko priznanje Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i potvrda da civilno vazduhoplovstvo u Srbiji ispunjava visok nivo vazduhoplovne bezbednosti ne samo u Evropi već i u Sjedinjenim Američkim Državama.
 
Sledeći korak je potpisivanje novog i savremenog bilateralnog sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Republike Srbije i SAD.

Nazad na ostale vesti