Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Republika Srbija dobila kategoriju 1 za direktne letove za SAD

Petak, 27.06.2014.

Američka federalna vazduhoplovna administracija  FAA (Federal Aviation Administration - FAA) svrstala je danas Republiku Srbiju u kategoriju 1 i time potvrdila  da su standardi u civilnom vazduhoplovstvu Srbije izuzetno visoki i da zadovoljavaju takođe visoke standarde i zahteve FAA kao i vazduhoplovne standarde Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Ovu informaciju danas su Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije saopštili predstavnici Ambasade SAD u Beogradu.
 
Svrstavanje Srbije u kategoriju 1 usledilo je nakon više detaljnih provera odnosno inspekcija kompletnog sistema bezbednosti civilnog vazduhoplovstva Srbije od strane stručnih timova FAA tokom ove i prošle godine.
 
Dobijanjem kategorije 1 avio-prevoziocima registrovanim u Republici Srbiji otvara se mogućnost da uspostave direktne letove sa SAD i apliciraju za dobijanje dozvole  u Ministarstvu saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država.
 
Dobijanje kategorije 1 je podrazumevalo čitav niz detaljnih provera u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva Srbije. Provere su se odnosile na oblast   vazduhoplovne regulative, inspekcijskog nadzora i organizacije vazduhoplovnih vlasti odnosno najstručnijih poslova koje obavlja Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Kategorija 1 je  još jedno veliko priznanje Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i potvrda da civilno vazduhoplovstvo u Srbiji ispunjava visok nivo vazduhoplovne bezbednosti ne samo u Evropi već i u Sjedinjenim Američkim Državama.
 
Sledeći korak je potpisivanje novog i savremenog bilateralnog sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Republike Srbije i SAD.

Nazad na ostale vesti