Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Republika Srbija dobila kategoriju 1 za direktne letove za SAD

Petak, 27.06.2014.

Američka federalna vazduhoplovna administracija  FAA (Federal Aviation Administration - FAA) svrstala je danas Republiku Srbiju u kategoriju 1 i time potvrdila  da su standardi u civilnom vazduhoplovstvu Srbije izuzetno visoki i da zadovoljavaju takođe visoke standarde i zahteve FAA kao i vazduhoplovne standarde Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Ovu informaciju danas su Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije saopštili predstavnici Ambasade SAD u Beogradu.
 
Svrstavanje Srbije u kategoriju 1 usledilo je nakon više detaljnih provera odnosno inspekcija kompletnog sistema bezbednosti civilnog vazduhoplovstva Srbije od strane stručnih timova FAA tokom ove i prošle godine.
 
Dobijanjem kategorije 1 avio-prevoziocima registrovanim u Republici Srbiji otvara se mogućnost da uspostave direktne letove sa SAD i apliciraju za dobijanje dozvole  u Ministarstvu saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država.
 
Dobijanje kategorije 1 je podrazumevalo čitav niz detaljnih provera u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva Srbije. Provere su se odnosile na oblast   vazduhoplovne regulative, inspekcijskog nadzora i organizacije vazduhoplovnih vlasti odnosno najstručnijih poslova koje obavlja Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Kategorija 1 je  još jedno veliko priznanje Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i potvrda da civilno vazduhoplovstvo u Srbiji ispunjava visok nivo vazduhoplovne bezbednosti ne samo u Evropi već i u Sjedinjenim Američkim Državama.
 
Sledeći korak je potpisivanje novog i savremenog bilateralnog sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Republike Srbije i SAD.

Nazad na ostale vesti