Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

ICAO i Direktorat zajedno organizuju međunarodnu Search and Rescue (SAR) radionicu u Beogradu

Utorak, 20.08.2019.
ICAO i Direktorat zajedno organizuju međunarodnu  Search and Rescue (SAR) radionicu u Beogradu

Regionalna kancelarija Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva zadužena za Evropu i Severni Atlantik (ICAO EUR/NAT), u saradnji sa Direktoratom civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, pokrenula je projekat održavanja međunarodne radionice na temu traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu za svih 56 država koje se nalaze u ICAO EUR/NAT regionu. Događaj se održava u Beogradu, 16. i 17. septembra 2019. godine, u hotelu Hyatt Regency Belgrade.

Pored predstavnika država iz ICAO EUR/NAT regiona, kojih ima preko 50, očekuje se da događaj ovakvog tipa okupi i predstavnike međunarodnih vazduhoplovnih organizacija, kao što su ICAO, EUROCONTROL, COSPAS-SARSAT, EUROPEAN COMMISSION (EC), IATA, EASA, CANSO, IFALPA.

ICAO EUR/NAT kancelarija je pripremila i uputila  pozivno pismo, a veliki broj zemalja i međunarodnih organizacija već je potvrdio svoje učešće.

Organizacija radionice na temu traganja i spasavanja u Republici Srbiji, dolazi kao rezultat prepoznatog kvaliteta rada Direktorata, a što je i sam ICAO potvrdio nedavnom proverom rada Direktorata, kada je utvrđeno da je stepen usaglašenosti sistema civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji, sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom 93, 3%, što našu zemlju svrstava na 5. mesto u Evropi. 


Nazad na ostale vesti