Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Održana vežba traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu „Sarex 22-17“

Petak, 26.05.2017.
Održana vežba traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu „Sarex 22-17“

Održana vežba traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu „Sarex 22-17“

 

Spasilačko – kordinacioni centar (SKC) Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Helikopterska jedinica MUP-a, Vojnomedicinska akademija, SMATSA i Operativni centar RV i PVO sproveli su u sredu, 24.maja, jednu od najkompleksnijih vežbi traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu „SAREX 22-17“.

„Sarex 22-17“ formalno je vežba punog kapaciteta organizovana prema godišnjem planu vežbi Sektora za traganje i spasavanje Direktorata.

-          Vežba punog kapaciteta (ICAO level III „Full Scale Exercise“) sprovodi se radi ocenjivanja funkcije SKC i angažovanih učesnika u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu. To su helikopterska jedinica MUP-a, dežurni tim Vojnomedicinske akademije, Operativni centar RViPVO kroz korišćenje heliodroma VMA, kao i službe za uzbunjivanje (Alerting service) SMATSA – rekao je Nikola Šarančić, šef Spasilačko kordinacionog centra Direktorata.

Bitan segment vežbe predstavlja zapravo njen početak i koordinacija sa ITMCC centrom COSPAS-SARSAT satelitskog tima za detekciju aktiviranog radio – predajnika za slučaj nužde, ELT-a (Emergency Locator Transmitter). Za potrebe ove vežbe ELT je bio aktiviran u pokretu simulirajući situaciju u kojoj ga pilot aktivira u nuždi, u slučaju gubitka radio kontakta, a pre sletanja.

Prema očekivanju, satelitski sitem COSPAS-SARSAT detektovao je ELT aktivaciju i putem Kontrolnog centra misije ITCC-a iz Barija informacije dostavio SKC. Dalje je testirana priprema i način uzbunjivanja. Delovanje angažovanih učesnika tokom sprovođenja operacije traganja i spasavanja.

Vežba je imala za cilj proveru zajedničkih procedura, praćenje preuzetih mera i postupaka angažovanih učesnika shodno potpisanim sporazumima. Od alramiranja SKC-a i dežurnih jedinica, preko angažovanja učesnika u operaciji traganja i spasavanja, sve do pružanja prve pomoći unesrećenim i transporta do odgovarajuće zdravstvene ustanove i medicinskog zbrinjavanja.

Pored zadatih ciljeva, prvi deo vežbe bio je u svrhu međuunarodnog testiranja novog MEOSAR satelitskog sistema COSPAS-SARSAT, kroz detekciju ELT-a koji je u pokretu. Helikopterska jedinica MUP-a je u vežbi upotrebila svoja dva helikoptera – Bell 212 i Jet Ranger (Bell 206). Tim za traganje u Jet Ranger-u je inicijalne geografske koordinate (koje su više puta ažurirane u realnom vremenu) dobio kroz plan traganja od SKA, a preko satelitskog centra u Bariju. Dobijene koordinate posada Jet Rangera-a je pretvorila u okvirnu zonu traganja do koje je preciznije doletela koristeći sitem za lociranje (Radio Direction Finder). Za njim je leteo Bell 212 sa ekipom tima spasioca koji su po dolasku na mesto udes pružili prvu pomoć povređenom i transportovali ga do heliodroma na VMA, gde je preuzet od strane dežurnog tima VMA, čime je i vežba uspešno okončana.


Nazad na ostale vesti