Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Delegacija EASA-e u Direktoratu

Četvrtak, 01.10.2009.
Delegacija Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe (EASA) boravila je 29. i 30. septembra 2009.godine u radnoj poseti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Cilj ove posete bio je provera napretka srpske vazduhoplovne vlasti u procesu standardizacije sa zahtevima EASA-e.
 
Predstavnici EASA - e Đani Semencatos i Georgis Moreitis,  tokom dvodnevnog rada i  razgovora sa timom Direktoata predvođenim direktorom Sektora za sigurnost i nadzor vazdušnog saobraćaja Predragom Jovanovićem,  konstatovali su da je  Direktorat civilnog vazduhoplovstva  ostvario zavidan napredak u procesu standardizacije odnosno  ispunjavanju zahteva EASA-e.
 
O tim rezultatima Direktorata, članovi tima ove najznačajne vazduhoplovne organizacije u Evropi, obavestiće sve vazduhoplovne vlasti država članica EASA-e. 

Nazad na ostale vesti