Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Delegacija EASA-e u Direktoratu

Četvrtak, 01.10.2009.
Delegacija Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe (EASA) boravila je 29. i 30. septembra 2009.godine u radnoj poseti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva. Cilj ove posete bio je provera napretka srpske vazduhoplovne vlasti u procesu standardizacije sa zahtevima EASA-e.
 
Predstavnici EASA - e Đani Semencatos i Georgis Moreitis,  tokom dvodnevnog rada i  razgovora sa timom Direktoata predvođenim direktorom Sektora za sigurnost i nadzor vazdušnog saobraćaja Predragom Jovanovićem,  konstatovali su da je  Direktorat civilnog vazduhoplovstva  ostvario zavidan napredak u procesu standardizacije odnosno  ispunjavanju zahteva EASA-e.
 
O tim rezultatima Direktorata, članovi tima ove najznačajne vazduhoplovne organizacije u Evropi, obavestiće sve vazduhoplovne vlasti država članica EASA-e. 

Nazad na ostale vesti