Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Uručen SES sertifikat

Sreda, 28.04.2010.
Generalni direktor  Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Nebojša Starčević uručio je predsedniku UO Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore  (KL d.o.o.)   Nikoli Stankovu Setifikat koji potvrđuje  usaglašenost  pružanja usluga sa zahtevima „Jedinstvenog evropskog neba“ (Single European Sky – SES).
 
Sertifikat se odnosi na sledeće usluge koje pruža KL d.o.o.: Usluge u vazdušnom saobraćaju (kontrola letenja, informisanje vazduhoplova u letu i uzbunjivanje); Usluge komunikacije, navigacije i nadzora; Usluge vazduhoplovnog informisanja i Vazduhoplovno meteorološke usluge.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva (DCV)  kao nacionalno nadzorno telo ovlašćeno je za sertifikaciju pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi – Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore.  Za potrebe sertifikacije DCV je sproveo obuku zaposlenih i  razvio operativne priručnike za vršenje bezbednosnog nadzora, analizirao dokumentaciju o poslovanju KL d.o.o. i sproveo nadzor na lokacijama na kojima KL d.o.o. pruža usluge vazdušne plovidbe.
 
Svečanom uručenju Sertifikata u prostorijama Direktorata civilnog vazduhoplovstva prisustvovali su  i  direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i generalni direktor Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine Đorđe Ratkovica.
 
Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore  je sa svoje strane usaglasila poslovanje sa  setom zahteva koji proističu iz  SES regulative, a koji se odnose na: radne procedure, sporazume o saradnji, sisteme upravljanja bezbednošću, kvalitetom i zaštitom i upravljanje ljudskim resursima.
 
Rezultat ova dva procesa, koji su počeli u martu 2009. godine je izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje da  su ispunjeni zahtevi koji proističu iz SES regulative za pružanje usluga u prostoru nadležnosti Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (prostor Republike Srbije, države Crne Gore, 55 odsto gornjeg vazdušnog prostora Bosne i Hercegovine i deo međunarodnih voda Južnog jadrana). 

Nazad na ostale vesti