Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
Vesti sa sajta

Direktorat civilnog vazduhoplovstva među najboljima u Evropi u oblasti sertifikacije pilotskih dozvola i centara za njihovu obuku, ocenio ekspertski tim EASA-e

Ponedeljak, 11.10.2010.
Ekspertski tim  Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA - European Aviation Safety Agency) je posle petodnevne detaljne inspekcije rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,od 4. do 9. oktobra, ocenio da srpske vazduhoplovne vlasti  odlično primenjuju evropske standarde u oblasti sertifikacije pilotskih dozvola, centara za obuku pilota i njihovih lekarskih uverenja. To praktično znači da su pilotske dozvole koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, ne samo priznate u čitavoj Evropi već i izuzetno cenjene.
 
Prema prvim, preliminarnim rezultatima eksperata iz Kelna, srpske vazduhoplovne vlasti su u okviru ove delatnosti među najboljima u Evropi, odnosno među najboljima u okviru EASA-e, koju čine vazduhoplovne vlasti zemalja članica Evropske unije. Zvanični i detaljni izveštaj eksperata biće dostavljen DCV do kraja idućeg meseca.
 
Pored kontrole rada DCV, stručnjaci za civilno vazduhoplovstvo iz EU,  proveravali su rad Direktorata  i na terenu,  kontrolišući dokumetaciju nekoliko centara za obuku pilota.
 
Svrha posete ekspertskog tima iz Evropske unije  bila je da se detaljnom kontrolom  rada  Direktorata  analizira i proveri nivo  primene  procedura sadržanih u radnom aranžmanu koji je 2008. godine Direktorat civilnog vazduhoplovstva potpisao sa Evropskom agencijom za sigurnost vazdušne plovidbe.
 
Ekpertski tim Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja činili su istaknuti evropski stručnjaci iz oblasti pilotskih licenci i vazduhoplovne medicine.
 

U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva do kraja oktobra biće obavljene  još dve velike inspekcije Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja radi provere primene evropskih  standarda u oblasti plovidbenosti, saobraćajne delatnosti i programa procene sigurnosti stranih vazduhoplova  SAFA  - Safety Assesment of Foreign Aircraft Programme. 


Nazad na ostale vesti