Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Direktorat civilnog vazduhoplovstva među najboljima u Evropi u oblasti sertifikacije pilotskih dozvola i centara za njihovu obuku, ocenio ekspertski tim EASA-e

Ponedeljak, 11.10.2010.
Ekspertski tim  Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA - European Aviation Safety Agency) je posle petodnevne detaljne inspekcije rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,od 4. do 9. oktobra, ocenio da srpske vazduhoplovne vlasti  odlično primenjuju evropske standarde u oblasti sertifikacije pilotskih dozvola, centara za obuku pilota i njihovih lekarskih uverenja. To praktično znači da su pilotske dozvole koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, ne samo priznate u čitavoj Evropi već i izuzetno cenjene.
 
Prema prvim, preliminarnim rezultatima eksperata iz Kelna, srpske vazduhoplovne vlasti su u okviru ove delatnosti među najboljima u Evropi, odnosno među najboljima u okviru EASA-e, koju čine vazduhoplovne vlasti zemalja članica Evropske unije. Zvanični i detaljni izveštaj eksperata biće dostavljen DCV do kraja idućeg meseca.
 
Pored kontrole rada DCV, stručnjaci za civilno vazduhoplovstvo iz EU,  proveravali su rad Direktorata  i na terenu,  kontrolišući dokumetaciju nekoliko centara za obuku pilota.
 
Svrha posete ekspertskog tima iz Evropske unije  bila je da se detaljnom kontrolom  rada  Direktorata  analizira i proveri nivo  primene  procedura sadržanih u radnom aranžmanu koji je 2008. godine Direktorat civilnog vazduhoplovstva potpisao sa Evropskom agencijom za sigurnost vazdušne plovidbe.
 
Ekpertski tim Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja činili su istaknuti evropski stručnjaci iz oblasti pilotskih licenci i vazduhoplovne medicine.
 

U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva do kraja oktobra biće obavljene  još dve velike inspekcije Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja radi provere primene evropskih  standarda u oblasti plovidbenosti, saobraćajne delatnosti i programa procene sigurnosti stranih vazduhoplova  SAFA  - Safety Assesment of Foreign Aircraft Programme. 


Nazad na ostale vesti